Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
หมวดหมู่: <span>กิจกรรมเพื่อสังคมของบี.กริม</span>

การศึกษา

เพราะการศึกษา เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้กับ …

วัฒนธรรม

การปลูกฝังความดีงามและความเจริญงอกงามของสังคมนับเป็นภารกิจประการหนึ่งของมนุษย์ที่จะคงไว้เป็นมรดกตกทอ …

ศาสนา

ทุกศาสนาขัดเกลาจิตใจให้กับผู้คนจำนวนมากทั่วโลก ตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้ง บี.กริม ในปี พ.ศ. 2462 เราม …