บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์

บริษัท บี.กริม คันทรี่ คลับ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้าง ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 250 ไร่ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 8 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง นนทรีป่า หรืออะราง ประดู่ แดง และมะฮอกกานี รวม 27,500 กล้า ในพื้นที่ ไทยโปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ กำหนดระยะเวลาปลูกแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลแก่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ และชุมชนโดยรอบ

ด้วยแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตของ บี.กริม ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี พ.ศ. 2593) ผ่านโครงการ การศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีใหม่ และแผนดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ของ บี.กริม

และเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของ บี.กริม คือการที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2643493