Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์

บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์

บริษัท บี.กริม คันทรี่ คลับ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้าง ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 250 ไร่ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 8 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง นนทรีป่า หรืออะราง ประดู่ แดง และมะฮอกกานี รวม 27,500 กล้า ในพื้นที่ ไทยโปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ กำหนดระยะเวลาปลูกแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลแก่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ และชุมชนโดยรอบ

ด้วยแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตของ บี.กริม ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี พ.ศ. 2593) ผ่านโครงการ การศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีใหม่ และแผนดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ของ บี.กริม

และเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของ บี.กริม คือการที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2643493