Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
BGRIM โตสวนกระแส โชว์กำไร Q2/63 พุ่ง 62.5% แถมปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

BGRIM โตสวนกระแส โชว์กำไร Q2/63 พุ่ง 62.5% แถมปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

BGRIM โชว์ศักยภาพ คว้ากำไรไตรมาส 2/2563 เติบโต 62.5% แตะ 1,017 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการ COD โรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกค้านิคมอุตสาหกรรม เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผน ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

https://www.thairath.co.th/news/business/1910547