Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
สมาคมกีฬาขี่ม้า ร่วมลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สมาคมกีฬาขี่ม้า ร่วมลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผนึกภาครัฐเอกชน 17 หน่วยงาน ลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เร่งคืนสถานภาพปลอดโรคในไทยภายใน 2 ปี สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดย มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการดำเนินการเพื่อเร่งรัดกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้หมดไปจากประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอความร่วมมือไปยังสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค การลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้ประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นประเทศปลอดโรคภายในปี 2565

https://www.dailynews.co.th/article/785706