Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
BGRIM เซ็นสัญญาเช่าที่ดิน 100 ไร่ ลุยโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ใน ECC

BGRIM เซ็นสัญญาเช่าที่ดิน 100 ไร่ ลุยโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ใน ECC

 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม  นางปรียนาถ สุนทรวาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก นายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

การลงนามเช่าที่ดินราชพัสดุในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 3,800 ล้านบาทโดยจะผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติกับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดตามแนวคิดหลักของอีอีซี มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 95 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะขนาด 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปี 67 ถือเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของ อีอีซี เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพ” เชื่อมสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟความเร็วสูง ทำให้ 3 สนามบิน สามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation รวมทั้งเป็น “มหานครการบินภาคตะวันออก” ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย

https://www.moneyandbanking.co.th/article/bgrim-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%94-100-%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2

https://ppid.fis.unp.ac.id/