Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
เปิดวิถี ‘ธุรกิจร้อยปี’ มรดกวิธีคิดฝ่าทุกเภทภัย

เปิดวิถี ‘ธุรกิจร้อยปี’ มรดกวิธีคิดฝ่าทุกเภทภัย

กว่าจะเป็นองค์กรอายุยาวเกินร้อยปี ผ่านวิกฤติโชกโชน ส่ง “บทเรียนธุรกิจ” จากผู้ที่เคยยืนอยู่ในจุดที่ต่ำสุด “ตอนต้มยำกุ้ง” ตกเป็นลูกหนี้ จนพ้นน้ำเป็นเจ้าหนี้ มีอาวุธการเงินครบมือ ตกผลึกคุณค่า-วิธีคิดในองค์กร มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือโควิด วิกฤติแกร่ง

การเป็นองค์กรร้อยปีมีอายุยืนยาว เป็นตำนานคู่แผ่นดินไทย สิ่งที่เห็นชัดเจนไม่เพียงการเติบโตของธุรกิจ แต่เป็นการส่งต่อบทเรียนระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านอายุขัยทางธุรกิจ อันเต็มไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้เคียงคู่บริบทของสังคมไทยในแต่ละยุค  บี.กริม (B.GRIMM) อายุ 142 ปี (ก่อตั้งปี 2421) ถือว่า”มากกว่าช่วงหนึ่งชีวิตคน”ที่ผ่านร้อนหนาวอย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามโลก ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง ล่าสุดโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)  มีสิ่งที่องค์กรร้อยปียึดถือในการเผชิญหน้ารับมือกับวิกฤติ คือยึดถือคุณค่าขององค์กร ส่งต่อเป็นมรดกการขับเคลื่อนธุรกิจให้โลดแล่นไปอย่างร่วมสมัย..!!

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886016