Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019’

วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019’

บี.กริม ประสบความสำเร็จในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งการกุศล วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019’ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90″ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน ภายในงานมีเต็นท์บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมาย รวมถึงศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างสีสัน ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง สำหรับโครงการวิ่งของมูลนิธิฯในครั้งนี้ ได้สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้กับอนาคตนักศึกษาพยาบาลไทยรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงให้กับนักวิ่งทุกท่าน