Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
‘บีกริม’ คว้าโรงไฟฟ้า ‘โกลว์’ 3.3 พันล้าน

‘บีกริม’ คว้าโรงไฟฟ้า ‘โกลว์’ 3.3 พันล้าน

บี.กริม เพาเวอร์ หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย เข้าซื้อหุ้น 100% ของ บริษัท บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (Glow SPP1) ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 124 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 90 ตัน/ชั่วโมง น้ำปราศจากแร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชั่วโมง ในมูลค่าซื้อขายรวม 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ากิจการที่รวมเงินสดในมือของบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของบริษัทในบริเวณพื้นที่มาบตาพุดอีกด้วย