Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
บี.กริม ร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง

บี.กริม ร่วมอนุรักษ์เสือโคร่ง

คาโรลีน ลิงค์ ประธาน บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด และ คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษา บี.กริม มอบเงินจำนวน 3.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน “โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง”      ของกองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย)   โดยมี เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF – ประเทศไทย ร่วมรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆนี้