ร้อยเรื่องเล่าจากไปรษณีย์ “140 ปี บี.กริม”

งาน “ฉลอง 140 ปี บี.กริม”  นำเสนองานนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” เนื้อหาหลักของนิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประทศไทย  ผ่านหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์  (Postal History Collection) อายุกว่า 200 ปี ซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง  เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร และแสตมป์  ที่ใช้สื่อสารกันในสมัยแรกเริ่มที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่และทำการค้าขายในสยาม  หลักฐานเหล่านี้ บรรจุเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสองมิตรประเทศ เยอรมนีและ ประเทศไทย ตลอดห้ารัชสมัย และเรื่องราวของธุรกิจและครอบครัวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ภายในนิทรรศการ ยังจะได้จัดแสดงผลงานศิลปะจาก 15 ศิลปินไทยร่วมสมัย เพื่อร่วมระดมทุนสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ  ศิลปินทุกท่านได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างโอบอ้อมอารีของ บี.กริม ที่เป็นผู้ประกอบการสัญชาติเยอรมันเพียงหนึ่งเดียว ที่ยืนหยัด ต่อสู้ และประสบความสำเร็จมาจนครบ 140 ปี  และยังคงดำเนินกิจการอยู่จนปัจจุบัน

postal historical collection