“ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่ บริษัท บี.กริม ครบรอบ 140 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม”ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดเข้าชมตั้งแต่จนถึง 20 มิถุนายน 2561 โดยเนื้อหาหลักของนิทรรศการครั้งนี้ นำเสนอประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประทศไทย ผ่านหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์

 

https://www.bangkokpost.com/lifestyle/social-and-lifestyle/1483965/corporation-with-a-conscience