Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

โอกาสในอาชีพ

เส้นทางอาชีพสำหรับบุคลากรบี.กริม

ที่บี.กริมเราสนับสนุนทุกคนให้ทำงานในสายงานที่สามารถใช้จุดแข็งของตนเองได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงิน หรือการบริหารจัดการทั่วไป ทุกคนที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบและมีความชำนาญในสาขานั้น ๆ จะได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในสายงานอย่างยุติธรรม เราสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพต่างๆที่จำเป็นในการทำงานและเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจุดแข็งของพนักงานในหลากหลายด้าน

โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษา

บี.กริมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา (ทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ) ที่ปรารถนาการดำเนินโครงการของตนเองภายใต้โครงการนักศึกษาฝึกงาน โครงการนี้เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์เบื้องต้นในการใช้ชีวิตการทำงานจริง รวมทั้งเปิดกว้างสำหรับการนำเสนอความคิดต่างๆให้กับบี.กริม อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสและทำความคุ้นเคยกับแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของเรา

การรับสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงาน

เรายินดีต้อนรับนักศึกษาที่กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ตรงกับค่านิยมองค์กรของบี.กริม และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ นักศึกษาฝึกงานจะได้รับการฝึกงานในแผนกซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ หรือสาขาที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน โดยส่งจดหมายระบุความจำนงว่าเหตุใดคุณอยากร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับเรา และประโยชน์จากการเรียนรู้ที่คุณจะได้รับ พร้อมกับประวัติส่วนตัว และรูปถ่ายของท่านมาที่ [email protected]m

การสรรหาสมาชิกใหม่

ร่วมทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงยาวนาน

เรามองหาทั้งนักศึกษาจบใหม่ ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นใหม่ และผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ และริเริ่มสิ่งใหม่ควบคู่กับจิตใจแห่งความโอบอ้อมอารี

ขอเชิญเข้ามาร่วมค้นหาโอกาส เป็นส่วนหนึ่งของบี.กริม ทั้งในส่วนธุรกิจพลังงาน เครื่องปรับอากาศ สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาค้นหาความหมายของการทำงานร่วมกับบริษัทที่นำเสนอเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม คุณสามารถมีส่วนช่วยในการเป็นผู้นำตลาดและมีส่วนร่วมกับเรื่องราวความสำเร็จของเราในฐานะที่เป็นกิจการ่วมค้าได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในความศรัทธาต่อการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มีธรรมาภิบาล รักษาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. ค้นหาและเลือกตำแหน่งงานที่ท่านต้องการ
  2. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่แผนกทรัพยากรมนุษย์กลาง [email protected]
  3. แผนกทรัพยากรมนุษยติดต่อเพื่อพูดคุยกับท่านในเบื้องต้น
  4. ทำกิจกรรมการประเมินต่างๆ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่สมัคร)
  5. เข้ารับการสัมภาษณ์งาน