ธุรกิจพลังงาน

บี.กริมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกๆของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เราเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกที่เริ่มต้นการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2021 เราจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆเช่นพม่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย อีกด้วย

นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 31 โรงไฟฟ้า แบ่งเป็น  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 13 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล จำนวน 1 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1,779 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำรวม 380 ตันต่อชั่วโมง