Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

ครอบครัวบี.กริม

การทำงานกับครอบครัวบี.กริม

ขอต้อนรับเข้าสู่บี.กริม บริษัทไทยที่มีประวัติการก่อตั้งยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ บริษัทของเรานำเสนอเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมมากว่า 145 ปีแล้ว

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย แบบบูรณาการ และเป็นผู้นำตลาดหลายด้าน ทั้งด้านพลังงาน ระบบภายในอาคารและอุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ และเรายังเป็นบริษัททางเลือกสำหรับการร่วมกิจการที่ทำให้คู่ค้าประสบความสำเร็จอีกด้วย เรามุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล รักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บี.กริม ทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มีวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานเชิงบวก เราพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมจุดแข็งของพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เลือก ที่นี่เราให้ความสำคัญและสนับสนุนให้พนักงานมีความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เราพร้อมเคียงข้างพนักงานทั้งในช่วงเวลาที่สุขและทุกข์ด้วยการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำด้านการเงิน รวมถึงมอบทุนการศึกษาบุตรธิดา เพื่อตอบแทนในความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจที่พนักงานมีให้กับบริษัท รวมทั้งเชิญชวนครอบครัวของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบี.กริม และช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานกับบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาด้วย

สถานที่ที่พนักงานอยากเป็นสมาชิก

ที่บี.กริม เรายึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเริ่มจากตัวเอง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การที่พนักงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ เปิดกว้างเรื่องทางเพศ หรือความพิการ ซึ่งเรายินดียอมรับกับความหลากหลายในสถานที่ทำงาน เพราะสิ่งเหล่านั้นช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดมุมมองใหม่ และเพิ่มคุณค่าให้บริษัทของเรา

เราสร้างบรรยากาศในการทำงานที่รองรับความหลากหลาย สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของตนเอง และสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ดังนั้นเราจึงมีโครงการสำหรับการพัฒนาตนเอง และโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ที่พนักงานสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ

เราพูดคุยกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราได้รับโอกาสเต็มที่ในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพราะเราส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีและรู้จักการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นในสังคม ตามวิสัยทัศน์ของบี.กริม

https://ppid.fis.unp.ac.id/