Doing business with compassion for the development of civilisation in harmony with nature.
 
B.Grimm | TH

เอฟ.ซี.พี.

เอฟ.ซี.พี. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผลิตอาหารเสริมและเวชสำอาง ทั้งแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือ การรับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามความต้องการ และแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การันตีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการรับรองมาตรฐานของโรงงาน เอฟ.ซี.พี. ตามหลักสากลด้านการผลิตจากหลากหลายสถาบัน อาทิ GMP, ISO และ Halal

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำอาง เอฟ.ซี.พี. สามารถให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นสูตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลโดยเภสัชกร ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบ และส่วนผสม เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแบรนด์และการตลาด นอกจากนี้ เอฟ.ซี.พี. ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้แบรนด์ Nurtimaster และเวชสำอาง อาทิ Concept และ EXXE’ อีกด้วย