ติดต่อเรา

บี.กริม
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. +66 (0) 2710 3000, แฟกซ์. +66 (0) 2379 4224
อีเมล: [email protected]
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: [email protected]


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โทร. +66 (0) 2710 3400, แฟกซ์. +66 (0) 2379 4245
www.bgrimmpower.com/th/contact