ธุรกิจคมนาคม

บี.กริมและซีเมนส์จัดระบบให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด (BTS) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL) และเป็นผู้นำในการดำเนินงานโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิสู่เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ (Airport Link) ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย