ธุรกิจพลังงาน

บี.กริมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกๆของประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 และ ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เราเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกที่เริ่มต้นการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2020 เราจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆเช่นพม่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย อีกด้วย

นับจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 28 โรงไฟฟ้า แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จำนวน 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 12 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล จำนวน 1 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1,625.7 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำรวม 350 ตันต่อชั่วโมง